شهر تاریخی پرگه آنتالیا

شهر تاریخی پرگه آنتالیا از ویرانه های باستانی است که در 15 کیلومتری شرق آنتالیا در دشت ساحلی واقع شده است. در این شهر، قدیمی ترین کلیسای مسیحان قرار دارد که رسول پولوس نیز در ماموریت های خود از این کلیسا بازدید می کرده است. این بنا از آکروپلیس های معروف است که قدمت آن به عصر برنز باز می گردد. پرگه از شهرهای مهم و باستانی پامفیلیا بوده است که در بین دو رودخانه داشته است و هم اکنون به عنوان شهری تاریخی و از دیدنی های آنتالیا می باشد.

 

شهر تاریخی پرگه آنتالیا

شهر تاریخی پرگه آنتالیا

شهر تاریخی پرگه آنتالیا

شهر تاریخی پرگه آنتالیا